مدارک و تاییدیه‌های ما

رنگین نانو ساختار دارای مدارک و تاییدیه‌های بسیاری در سطح جهانی و ملی می‌باشد که در زیر برخی از آنها را جمع‌آوری کرده‌ایم. بسیاری از این مدارک گواهی‌ نامه‌های ثبت اختراع و لوح‌های تقدیر هستند.

رنگین نانو ساختار دارای مدارک و تاییدیه‌های بسیاری در سطح جهانی و ملی می‌باشد که در زیر برخی از آنها را جمع‌آوری کرده‌ایم. بسیاری از این مدارک گواهی‌ نامه‌های ثبت اختراع و لوح‌های تقدیر هستند.

بیشتر بخوانید: لیست اختراعات رنگین نانو ساختار

اسکرول به بالا