اعطای درجه دانش‌بنیان به شرکت رنگین نانو

پس از ارزیابی‌های به عمل آمده از سوی «سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان»، شرکت رنگین نانو ساختار به عنوان شرکت دانش بنیان نوپا (نوع دو) تایید گردید.